Chytrý Flexo Tisk

Během účasti na mezinárodním veletrhu CCE International 2015 v německém Mnichově (10. – 12. března 2015) byl představen nový prototyp stroje z řady Boxmatic, u kterého byla původní tampónová tisková jednotka s označením “P” inovována na zcela nově zabudovanou jednotku “PE” používající chytrý flexo tisk. Do takové jednotky lze umístit až 3 tiskové válce operující nezávisle na sobě. Navíc na každém válci je možno umístit až 5 cliché za sebou, které lze libovolně roztiskávat po celé ploše archu, a to i opakovaně. Každý válec může tisknout jinou barvou.

Během tohoto i následujícího veletrhu (Fachpack 2015 v Norimberku) jsme se setkali s vřelým přijetím naší inovace a zaznamenali jsme zvýšení poptávky po tomto typu stroje, Boxmatic DCPE a Boxmatic Manual DCPE, který mimo již zmíněnou tiskovou modifikaci, obsahuje i přídavný výsek v šíři 230mm, který lze také zdvojit na 2 na sobě nesávislé přídavné výseky v šíři 2 x 100 mm. Stroj je samozřejmě možno doplnit výbavou pro víceprodukci.

Uložit