DOTACE EU

CZ_RO_B_C
Název projektu: Výrobní zařízení – SOLARCO Machinery
Reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006655
Program: Technologie – Výzva III
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení nového strojního vybavení: CNC děrovací stroj s příslušenstvím a software, CNC ohraňovací lis s příslušenstvím a software, Stroj pro zalisování spojovacích prvků a Vyštipovací stroj. Zavedení nového zařízení umožní rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných zákazníkům, zkrácení výrobních časů, zvýšení kvality výrobků a v neposlední řadě zvýšení technické úrovně, technologických možností a technologické vybavenosti žadatele.


Název projektu: Inovace výroby spol. SOLARCO Machinery, s.r.o.
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005884
Program: Inovace – Inovační projekt – Výzva I
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavést novou výrobu flexotiskového modulu s inteligentními flexotiskovými jednotkami (inovace produktu) a to pomocí nových sofistikovaných strojů/technologií, jež zajistí nový postup a druh výroby (inovace procesu výroby).


Název projektu: Prezentace společnosti SOLARCO Machinery, s.r.o. v zahraničí
Reg. č.: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007825
Program: Marketing – Výzva II
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení povědomí o produktech společnosti SOLARCO Machinery s.r.o. v zahraničí. Zároveň je cílem navýšení celkového obratu díky úspěšnému exportu.


Název projektu: Zahraniční prezentace SOLARCO Machinery, s.r.o.
Reg. č.: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013268
Program: Marketing – Výzva III
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení povědomí o produktech společnosti SOLARCO Machinery, s.r.o. v zahraničí. Zároveň je cílem navýšení obratu díky úspěšnému exportu. Žadatel také vstupuje na americký trh, kde si chce vybudovat dobré jméno.


Název projektu: Inovační potenciál SOLARCO Machinery, s.r.o.
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015254
Program: Inovace – Výzva V
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavést novou výrobu automatického boxmakeru Boxmatic HD 28MDC (inovace produktu), a to pomocí nových sofistikovaných strojů/technologií zapojených do výrobního procesu a zavedení nového způsobu logistiky skladování a vydávání vyráběných a nakupovaných dílců (inovace procesu výroby).


Název projektu: Výzkumné a vývojové centrum SOLARCO Machinery
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019491
Program: Potenciál – Výzva VI
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšíření VIK, vlastní infrastruktury pro VaV a inovačních aktivit. Jako přístavba bude vybudováno kompletní nové pracoviště, do kterého se soustředí veškerý stávající VaV společnosti SOLARCO Machinery, s.r.o.

Podmínky zpřístupnění k VaV infrastruktuře jiným uživatelům ke stažení zde:

Stahnout


Název projektu: Školení 3D CAD Solid Edge
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Program: POVEZ II – III. výzva
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj odborného vzdělání pracovníků firmy SOLARCO Machinery, s.r.o., kteří pracují se systémem CAD. Díky prohloubení technických znalostí a dovedností v 3D CAD Solid Edge bude možné naplno využít všechny přednosti software, čím u zaměstnanců dojde k zefektivnění konstrukční práce. Poskytnutá vzdělávací aktivita přinese firmě dovednosti, díky kterým se významně urychlí a zkvalitní konstrukční práce.