EU GRANT

CZ_RO_B_C
Název projektu: Výrobní zařízení – SOLARCO Machinery
Reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006655
Program: Technologie – Výzva III

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení nového strojního vybavení: CNC děrovací stroj s příslušenstvím a software, CNC ohraňovací lis s příslušenstvím a software, Stroj pro zalisování spojovacích prvků a Vyštipovací stroj. Zavedení nového zařízení umožní rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných zákazníkům, zkrácení výrobních časů, zvýšení kvality výrobků a v neposlední řadě zvýšení technické úrovně, technologických možností a technologické vybavenosti žadatele.

 

Název projektu: Inovace výroby spol. SOLARCO Machinery, s.r.o.
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005884
Program: Inovace – Inovační projekt – Výzva I

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavést novou výrobu flexotiskového modulu s inteligentními flexotiskovými jednotkami (inovace produktu) a to pomocí nových sofistikovaných strojů/technologií, jež zajistí nový postup a druh výroby (inovace procesu výroby).

 

Název projektu: Prezentace společnosti SOLARCO Machinery, s.r.o. v zahraničí
Reg. č.: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007825
Program: Marketing – Výzva II

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení povědomí o produktech společnosti SOLARCO Machinery s.r.o. v zahraničí. Zároveň je cílem navýšení celkového obratu díky úspěšnému exportu.